Our Team

Subarna Bikram Karki – Chairman
Prem Bahadur Shahi – Senior manager
Amrit Prasad Panta -Senior branch manager
Siba Kumar Nepal – Manager
Hikmat Karki – Advisor
Chandika Karki – Accountant
Bishnu Prasad Sapkota – Legal advisor
Sujan Basnet – Field officer
Binita Phuyal – Receptionist
Ambika Dangal – Computer operator

2017-12-03T10:58:46+00:00